przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Zapraszamy na VIII Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” wraz ze współorganizatorami mają przyjemność zaprosić na VIII Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”.

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do udziału w Rajdzie, który odbędzie się już po raz ósmy w sobotę 02 czerwca 2018 r. w zachodniej części Parku.
Od lat staramy się wskazywać uczestnikom naszych rajdów miejsca, do których na co dzień nie są w stanie dotrzeć – miejsca piękne, ale mniej znane.

Idea wędrówek po Parku i otulinie zrodziła się ze współpracy z Klubem Turystów Pieszych Delta z PTTK Odział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, którego członkowie będą aktywnie uczestniczyć w rajdzie.

Rajd będzie doskonałą okazją do poznania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku. Tym razem pracownicy Parku zaprezentują południowo-zachodnie rubieże otuliny Parku oraz fragment Mierzei Wiślanej. Trasę rozpoczniemy przy Śluzie w Gdańskiej Głowie, gdzie obok zabytków hydrotechnicznych, będziemy mogli podziwiać tereny objęte formami ochrony przyrody (Natura 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu). Następnie będziemy oglądać m.in. zabytkowe elementy wsi Żuławski, Drewnica i Przemysław, a na koniec otwarte żuławskie krajobrazy. Jak zawsze będzie można będzie skorzystać z bogatej wiedzy pracowników Parku nt. genezy regionu i walorów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.
Na mecie rajdu przeprowadzone zostaną konkursy z wiadomości poznanych na trasie. Tradycyjnie na zakończenie rajdu planujemy ognisko z poczęstunkiem. Rajd dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Rajdzie. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie zdjęć w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych przez organizatora i partnerów Rajdu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,
2) kontakt TEL/FAX: 59 842 98 29, 531 04 18 88E-MAIL: biuro@pomorskieparki.pl
3) posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych,
4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 


Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna