Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

Pracowicie przywitano wiosnę w naszym Parku. Jeszcze u schyłku zimy przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew, a w pierwszych dniach wiosny posadzono 500 drzewek. Potem w ruch poszedł rębak, w którym rozdrobniono pozostałości po zabiegach pielęgnacyjnych. Dopełnieniem całości była akcja porządkowa w okolicach naszych zadrzewień śródpolnych.

Tegoroczna zima troszeczkę opóźniła nasze prace, nie mniej jednak udało się wykonać zaplanowane zadania.

   W pierwszym etapie prac – jak co roku pod koniec stycznia i w lutym skontrolowane zostały wszystkie nasze zadrzewienia śródpolne i szpalery wierzbowe. Do zabiegów wytypowano wierzby wyrosłe oczywiście z naszych żywokołów, które osiągnęły rozmiary kwalifikujące je do tzw. ogłowień. Jest to zabieg polegający na przycięciu konarów wierzb w okolicy górnej części pnia, co zapobiega rozrywaniu dość kruchego drewna i deformacji pni. Zabieg powtarza się co kilka lat, gdyż konary szybko odrastają, a w miarę upływu czasu w tym miejscu tworzy się charakterystyczne okrągławe zgrubienie, nazywane potocznie głową. Dzięki takim zabiegom wydłużamy tym drzewom życie, a głowiaste wierzby wracają do krajobrazu naszej żuławskiej części otuliny Parku. Warto przypomnieć, że zabieg ogłowienia stosuje się tylko i wyłącznie u wierzb. Inne drzewa nie przeżyją takiego cięcia.

   Co zrobiliśmy z pozyskanym materiałem – otóż część konarów posłużyła do wygrodzeń i jako materiał opałowy – choć niskokaloryczny, ale zawsze to lepsze, niż nic. Jednak zanim to nastąpiło z pozostawionych na jakiś czas obciętych gałęzi skorzystały nasze polne zwierzęta – sarny i zające obgryzły szczytowe gałązki oraz młodą, pożywną korę. Tym bardziej, że spadł śnieg i skutecznie skrył dostępny dotąd pokarm. Do gałązek potworzyły się prawdziwe zwierzęce „autostrady”, a konary zmniejszyły swoją objętość. To co zostało oraz inne gałązki uprzątnięto i zrębakowano z końcem marca kończąc tym samym zimowe zabiegi pielęgnacyjne.

   Gdy tylko ustąpiły śnieg i zmarzlina, rozpoczęliśmy nasadzanie starych odmian drzew owocowych oraz zabezpieczanie sadzonek. Część drzewek trafiła do istniejących już zadrzewień liniowych – zastąpiono nimi drzewa, które uschły. Przy okazji sprawdzono zabezpieczenia pozostałych drzewek. Wymieniono spróchniałe paliki i zniszczone osłonki.

    Większość sadzonek posłużyła do stworzenia dwóch remiz śródleśnych. Teren Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w ostatnich latach przeżywa oblężenie turystów, nie tylko w sezonie letnim, ale i poza nim. Aby sprostać zapotrzebowaniu, w trosce o rodzimą przyrodę zrealizowano wiele inwestycji mających na celu kanalizację ruchu pieszego i rowerowego. Przygotowano liczne miejsca postojowe z odpowiednią infrastrukturą, a turyści korzystając z tych ofert coraz częściej wybierają spacery po lesie. W takich warunkach naszym zwierzętom leśnym coraz trudniej znaleźć odrobinę spokoju. Widne lasy sosnowe nie dają możliwości schronienia, często nie dają również możliwości zdobycia pożywienia. W związku z tym stworzono wspomniane remizy, które zapewnią bezpieczne miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku i zapewne rozrodu zwierząt. Wzbogaci się również bioróżnorodność wybranych fragmentów obszaru Parku. Z czasem dosadzone zostaną inne gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym, w tym drzewa i krzewy owocowe. Stanowić one będą bazę pokarmową dla ptaków i ssaków. Remizy powstały we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg, którego pracownicy wsparli Park w nasadzeniach, a wcześniej przygotowali i wygrodzili teren remiz. Ogrodzenie jest niezbędne w pierwszych latach istnienia remizy – dopiero za kilka kilkanaście lat duże drzewa będą w stanie obronić się przed większą zwierzyną. Na razie z kwiatów i owoców bez przeszkód będą korzystały owady i ptaki. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas w sadzeniach.

Wiosenną krzątaninę zakończyły porządki – ale o tym w następnym newsie.

Działania w ramach zadania „Ochrona przyrody i środowiska oraz edukacja ekologiczna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.