przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”


Menu


V Szkolenie Edukatorów ED-EK

W dniach 8-10 września 2021 r. w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” odbyły się warsztaty dla edukatorów parków krajobrazowych „ED_EK”. Wydarzenie to ma na celu podnoszenie kwalifikacji oraz nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami parków krajobrazowych, by doskonalić swój warsztat pracy, uzyskać nowe spojrzenie na wciąż aktualne problemy oraz znaleźć kreatywne rozwiązania i metody poznawcze, które można zastosować w edukacji ekologicznej na co dzień, w pracy. Warsztaty mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego.

W środę zebranych powitała pani Barbara Utracka-Minko (zastępca dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych), który organizował tegoroczne warsztaty oraz „gospodarze” terenu – Wojciech Woch (kierownik) oraz pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (PKMW). Po krótkim wstepie przystąpiono od razu do pierwszego bloku warsztatowego, który zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim ED-EKa – „zero waste” - został przygotowany tak, aby z materiałów, które zazwyczaj wyrzucamy, stworzyć nowe, przydatne rzeczy. Na stoisku pani Alina Niedzielska ze świetlicy w Sztutowie wraz z naszą koleżanką – Jolantą Zielińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zaprezentowały warsztat „wikliny papierowej”. Pod ich okiem powstawały przydatne koszyczki oraz piękne ozdoby. Koleżanki Anna Mariola Kasprzak z Parku Krajobrazowego Doliny Słupi oraz Hanna Kostrzewska zorganizowały „kącik włókienniczy”, gdzie nadawały nowe życie starym firankom i materiałom, z których powstawały woreczki na owoce, czy suszone grzyby. Na stoisku Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku nasze koleżanki Kamila Kubic i Anna Białkowska oraz kolega Marcin Węsiora instruowali jak przygotować praktyczne woskowijki, które posłużą jako opakowania do kanapek, czy estetyczne i praktyczne nakrycia potraw, a co najważniejsze są wielorazowego użytku. Na trawniku duża część uczestników zaangażowała się w wyplatanie podstaw pod gniazda bocianie z gałęzi wierzbowych. Prace nadzorowała ekipa z Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, która już od 10 lat wyplata takie podstawy i z powodzeniem obserwuje ich zasiedlanie przez kolejne bocianie pary. Powstało ostatecznie 6 platform, które zostaną wykorzystane wiosną.

Po południu pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” Jolanta Bulak i Sebastian Nowakowski poprowadzili wycieczkę po najciekawszych miejscach otuliny: rezerwat „Mewia Łacha”, wsie Drewnica i Żuławki z zabytkową zabudową oraz ponad 300 letnim wiatrakiem typu Koźlak, śluza w Gdańskiej Głowie. W drodze powrotnej pod okiem pana Marka Opitza zwiedziliśmy dom podcieniowy oraz Cerkiew Grekokatolicką w miejscowości Cyganek. Na wieczornym ognisku gościliśmy pana Jana Wilkowskiego z Błękitnego Patrolu WWF, który opowiedział o pracy wolontariuszy na Mierzei Wiślanej oraz przekazał wiele ciekawych informacji na temat gatunków, które są przedmiotem szczególnej troski Patrolu: sieweczki obrożnej oraz foki szarej. Następnego dnia, w drugim bloku warsztatowym, do wyboru były warsztaty z „Dzikiej Kuchni” prowadzone przez pana Macieja Sobańskiego oraz panią Małgorzatę Kalembę-Drożdż, warsztaty bursztynnicze u pani Danuty Kruczkowskiej oraz warsztaty serowarskie u pana Michała Turka. W kameralnych grupach można było zatem zgłębić tajniki botaniki i nauczyć się rozpoznawać rośliny i wykorzystać je w naszej kuchni. Serowar odsłonił wiele sekretów serów, a podczas jego warsztatów z sentymentem powróciliśmy do tradycji i smaków dzieciństwa. W warsztacie bursztynniczki poznaliśmy historię, odmiany bursztynu i możliwości jego zastosowania. Dalszą część dnia zdominował las. W trzecim, popołudniowym bloku warsztatowym odbyła się gra terenowa, której zamysłem było wykorzystanie jak najmniejszej liczby gadżetów i przeprowadzenie jej w taki sposób, aby każdy uczestnik warsztatów mógł przenieść całą grę lub wykorzystać jej elementy w swojej pracy. Uczestnicy podzieleni na grupy z mapą, bez użycia GPS i map mobilnych mieli za zadanie odnaleźć punkty, wykonać znajdujące się tam polecenia, rozwiązać łamigłówki i odnaleźć skarb.

Po kolacji pani Marzena Żochowska przygotowała dla uczestników warsztaty „Kąpiel leśna”, które miały za zadanie wyciszenie uczestników przy wykorzystaniu leśnego mikroklimatu, co ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Zdecydowanie pewne elementy i ćwiczenia przydadzą się w naszej pracy z grupami. To był bardzo długi dzień, ale uczestnicy warsztatów nie chcieli tracić ani sekundy tego wieczoru, zatem po powrocie o 21:00 odbyło się jeszcze spotkanie z przyrodnikiem panem Ogrodzkim, który opowiadał o swojej pasji, jaką są żurawie.

Piątkowy – czwarty blok warsztatowy – również obfitował w atrakcje. Odbyło się drugie spotkania z dzikiej kuchni z panią Małgorzatą Kalembą-Drożdż oraz z panem Marcinem Kisielewskim, podczas których uczestnicy mogli poznać sposoby kiszenia przeróżnych roślin. Dla pozostałych osób przygotowana została wycieczka. Tym razem pracownicy parku Jolanta Bulak i Sebastian Nowakowski zaprezentowali wybrane punkty, otwarcia widokowe i ciekawostki historyczne samego Parku – m.in. klif nadzalewowy, Górę Pirata z wieżą obserwacyjno-badawczą, gdzie odbyło się spotkanie z ornitologiem – Samuelem Sosnowskim. Następnie udaliśmy się do historycznej granicy Wolnego Miasta i kamienia granicznego w Przebrnie, a stamtąd na plażę, gdzie obserwowaliśmy pracę nad budową drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną w rejonie dawnej osady Nowy Świat.

Cóż wszystko, co dobre szybko się kończy i ED-EK 2021’ dobiegł do ostatniego punktu programu. Mamy nadzieję, że nasze koleżanki i koledzy z parków krajobrazowych wyjechali zadowoleni, z głowami pełnymi pomysłów na wykorzystanie uzyskanych informacji w swojej pracy, a piękna słoneczna pogoda była tylko dopełnieniem licznych atrakcji w jakich uczestniczyli.

Dziękujemy!

 

Fotografie wykonali: Barbara Utracka-Minko, Hanna Kruk, Joanna Dragon, Jolanta Bulak,  Marcin Guzik, Mariola Kasprzak, Monika Zych-Pałka, Rafał Dusza.

 


Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna