Uwaga! Trwa akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

Uwaga! Trwa akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” grafika

          Nie trzeba patrzeć w kalendarz, żeby dostrzec wszelkie oznaki jesieni. Bardzo chłodne noce i poranki, odlatujące ptaki, zwierzęta zajęte gromadzeniem zapasów, przebarwiające się liście, a przede wszystkim owocowanie roślin. Z tych darów jesieni skorzystają zwierzęta w najbliższych miesiącach.
          My również możemy pomóc zwierzętom podczas zimy, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek  i przestrzegając ważnych zasad: podając właściwy pokarm, w odpowiedniej ilości i systematycznie. Samodzielnie możemy dokarmiać ptaki, natomiast pomoc zwierzynie leśnej najlepiej pozostawić fachowcom. Jednak możemy się włączyć pośrednio w takie działania np. przygotowując odpowiednie zapasy na zimę w postaci owoców i nasion dębów i kasztanowców. Wzorem lat ubiegłych Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”. Inicjatorem działań jest Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Partnerami akcji są: Nadleśnictwo Elbląg, Koło Łowieckie Sokół nr 7 w Gdańsku oraz Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. Patronat medialny nad imprezą objął Dziennik Bałtycki. Działania w ramach akcji dofinansowane są ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
          Pierwsze nasiona i owoce już spadają, zatem można rozpocząć ich zbieranie. Jednak aby dotrwały do finału akcji, który odbędzie się 29 października 2015 r. w Żuławskim Parku Historycznym, należy je przechowywać w skrzynkach lub workach materiałowych w dobrze przewietrzonym, suchym miejscu. Inaczej zawilgną i spleśnieją, stając się nieprzydatne zwierzętom. W szkołach z terenu Parku i otuliny będą wystawione kosze, do których uczniowie będą mogli wrzucać kasztany i żołędzie. Pracownicy Parku będą je na bieżąco odbierać.
          Pamiętajmy: nie zbieramy nasion z zadrzewień śródpolnych, dawnych siedlisk osadniczych, lasów itp. Najlepiej poszukać ich na terenie swoich podwórek, poboczy dróg w obszarach zabudowanych oraz innych miejsc, do których na pewno nie dotrą dzikie zwierzęta. Wyrazem wdzięczności za trud włożony w akcję będą drzewka. Dla szkół, które zbiorą najwięcej kasztanów i żołędzi przygotowane zostaną również ogniska z kiełbaskami, którym towarzyszyć będą pogadanki na temat dokarmiania i zwyczajów leśnych zwierząt.
          W ubiegłym roku podczas akcji zebrano blisko 5 ton karmy. Kasztany stanowią przysmak danieli, a z żołędzi skorzystają dziki i sarny. Treściwa karma, w postaci takiej, jaką zwierzęta znajdują w przyrodzie, to  najlepsza pomoc zaofiarowana zwierzętom przez człowieka.
          W ramach akcji pracownicy Parku przeprowadzają również w szkołach na terenie Parku i otuliny prelekcje i pogadanki  w temacie zasadności oraz prawidłowego dokarmiania. Zgłoszenia placówek zainteresowanych takim spotkaniem przyjmowane są w sekretariacie Parku –  tel. 55 247 71 06.

Zapraszamy!