Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem Integralną Częścią Przyrody” rozstrzygnięty!

Data: 22-12-2020

Jest nam ogromnie miło zakomunikować, że mimo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, udało się przeprowadzić X Jubileuszową edycję konkursu z wiedzy ekologicznej „Jestem Integralną Częścią Przyrody”.

W pierwszym etapie udział wzięło 36 uczniów z 7 szkól podstawowych w: Jantarze, Krynicy Morskiej, Mikoszewie, Nowym Dworze Gdańskim (SP nr.2), Stegnie, Sztutowie i Ostaszewie. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu z wiedzy o Parku i jego otulinie, aktualnych zadaniach z ochrony przyrody realizowanych prze naszą jednostkę oraz ogólnej wiedzy o najbliższym otoczeniu.

Uczniowie, którzy uzyskali wymaganą ilość pkt, przeszli do etapu II, w którym podjęli się zadania wyłonienia spośród drzew w swojej najbliższej okolicy okazu, który ich zdaniem mógłby być pomnikiem przyrody. Wszyscy wywiązali się z zadania znakomicie, wykazując się zrozumieniem definicji pomnika przyrody. Komisja miała niezwykle trudne zadanie z wyłonieniem finalistów.

Etap III - finałowy odbył się 10 grudnia 2020 r. również w formie testu.

Rywalizacja o punkty była bardzo wyrównana, a uczestnicy reprezentowali wysoki poziom wiedzy! Laureatami zostali:

- Zuzanna ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie - I miejsce

- Marianna ze Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej - II miejsce

- Piotr ze Szkoły Podstawowej w Stegnie - III miejsce

Gratulujemy!

Jednocześnie pracownicy Parku składają serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy w tym wyjątkowym czasie w ogóle zechcieli wziąć udział w dodatkowym wydarzeniu.

Konkurs nie odbyłby się również bez zaangażowania nauczycieli, którzy przygotowali i dopilnowali uczniów, motywowali do pracy i przypominali o termiach! Dziękujemy bardzo Państwu za pomoc i poświęcony czas oraz gratulujemy tak zdolnych uczniów.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały przekazane do szkół. Zakupiono je dzięki dofinansowaniu konkursu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Poniżej zamieszczamy kilka prac z etapu II.

 

Grafika 1: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem Integralną Częścią Przyrody” rozstrzygnięty!