przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ferie, ferie i po feriach

Podczas tegorocznych ferii zimowych pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” przeprowadzili warsztaty z dziećmi i młodzieżą.

Odbyły się trzy spotkania: w Bibliotece Miejskiej w Krynicy Morskiej, Bibliotece Publicznej Gminy Sztutowo – filia w Kątach Rybackich oraz Świetlicy Środowiskowej w Sztutowie.

Tematami przewodnimi spotkania były zimowe zwyczaje zwierząt oraz mokradła w naszym otoczeniu.

W pierwszej części spotkania, w oparciu o prezentację pracownik Parku wspólnie z dziećmi omówił wypracowane przez wieki, a nawet tysiąclecia strategie zwierząt na przetrwanie trudnego okresu zimowego. Dzieci dowiedziały się jak z zimą radzą sobie zwierzęta stałocieplne, a jak zmiennocieplne.  Ponieważ płazy, gady i liczne bezkręgowce całkowicie nikną nam z pola widzenia, dzieci wykonały kolorowe motyle i żabki dzięki sztuce origami.

Druga część spotkania poświęcona była mokradłom, w nawiązaniu do Światowego Dnia Mokradeł, który obchodzono drugiego lutego. Dzieci dowiedziały się czym są mokradła i gdzie na terenie Parku i jego otuliny występują tego typu tereny. Omówiono zagrożenia tego środowiska i sposoby jego ochrony.

Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny, którego tematem były właśnie mokradła. Dzieci znakomicie zrozumiały temat i w sowich pracach ujęły bogactwo gatunkowe tego środowiska. Komisje konkursowe miały trudne zadanie, ale udało się wyłonić zwycięzców, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody – gry planszowe i puzzle.


Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna