Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"

Projektowany rezerwat krajobrazowo-florystyczny „Mikołajkowe wydmy”

   Niewiele roślin może być tak ściśle utożsamianych z krajobrazem wybrzeża południowego Bałtyku jak właśnie mikołajek. Ta efektownie wyglądająca bylina zwraca uwagę niebiesko-szaro zabarwionymi, sztywnymi liśćmi i pięknymi niebieskimi kwiatostanami. Zwykle przedstawiciele tego gatunku dorastają do kilkudziesięciu centymetrów wysokości, rzadziej mogą osiągać wysokość nawet jednego metra. Większość osób przebywających nad morzem zwraca głównie uwagę na osobliwy wygląd tej rośliny, jednak pełni ona również ważną rolę biocenotyczną urozmaicając i utrwalając wydmy głębokim nawet do czterech metrów systemem korzeniowym. Kwiatostany mikołajka dostarczają pożywienia licznym owadom błonkoskrzydłym, muchówkom i motylom korzystając z ich usług w procesie zapylania. Mimo to uważa się że, mikołajek pomnaża się przede wszystkim wegetatywnie, zaś rozmnażanie generatywne odgrywa znikomą rolę. Mikołajek pomimo że, jest powszechnie rozpoznawany wciąż jest gatunkiem, którego biologia kryje wiele zagadek i intrygujących pytań. Ten wdzięczny obiekt badań uważnemu obserwatorowi dostarczyć może wielu wrażeń i przemyśleń nie tylko natury estetycznej.

   Do miejsc bardzo cennych przyrodniczo i krajobrazowo należą znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pięknych plaż Mierzei Wiślanej, zbiorowiska przyrodnicze wydmy białej i szarej.

   Są one charakterystyczne dla strefy nadmorskiej, a jednocześnie coraz rzadsze na naszym wybrzeżu. Nasilająca się abrazja brzegu morskiego, mechaniczne niszczenie roślin przez turystów korzystających z naszych plaż, nie odpowiednie zabiegi ochronne mające na celu utrwalanie wydmy, zaburzające naturalne procesy wydmotwórcze i wydmotw&oacubrazowou m-u 4nf-ed-2oacuby ob 4ic sc zie wyę abm-u 4nnych przyrodniczo i krajobrazowo naejsc b/p>

   SNajlepe nawarkiemla stzpowojuażnuydmy bizede c scnajdująceię w bwszycho c scniabucho c scnctoci, ierzei Wi( osodciu dood gricznbiz usa na czzycho c prgricznaejtaj ynickia Mskiea, az rzod Janrczdora ujci, Wiśugy) wbm-u 4j.

   SMnz nmnia ymiydmotw&oacum-u 4nf-ed-24iysoktępany wyrdzo cecznymscnpopulacjiikołajka dodszecywienobibsejciu c, a Ta103 haażnuydmy bizem wyzrzyrolegącychmora c scnss= wybboścznru 4Pjtakacute;w k,ygriczni. ojektowany-o rolerwat kurzyrody

   SPi knwenrczyzacjiigo gannyco gatunku dowosstru 42005 mo2006tarerzo ccz w4j.

   SNanpoztarcym, szar-c naerzei Wist gato4tunku pordzo cee ocznym roeplerwnwany r mauby orzea doodwiednie u 4żeku acute;w sysnf-ed-2wouch.ozydaynioceigo gasiaturalne p,ordzo celaj procesy wyrazja ia jek e, oie cymności tacoonkerzkaające aa celu utburpoieenie rodmy bizede alsei. rskieg. az rzym rchciuie rorystów kora u 4peraa. cjiWipladom y wyszyom nie tetyczncuby ob 4c, ie re wyęf-ed-2i4iyswierąz dozym poredeająodpcz ć taaa. kjnegola stj rośliny, . hrona gakołajka dodmorskiej,, ist gatruak ,ygdyneywszejąodrznfliktaejsdzychronnesiatunku doachronnesiabrzeża pWiym poredypadkuabiegi ochronneyrażewy wu 4eskrtememacute;w wysootwouch śczjąceirzyeżuie i. hronneyrtunkowa/, a yniliabum rchum rmyszyom n/p>

   Do zlanpoae tełni a 30osstru 4od bywria WFierwych plani h pldych z oysoktępany uakołajka dodmorskiej,, ileżąyiarerzo i zimoredykrci, ą,ae, obiegi ochronne ma ie ojnioosz rolezultywacute;w w. Śdnim o a 1 k ybrzeża poedypadaoie lanoa100soblikieacute;w wyic sca ineybośkua1978. Bańmiaywszoacute;reg ccsyboseza ie 2006tw-2izącei finw&o,ae, oocesy abum kuakołajka dodmorskiej,, iiąż jewala (likie, ie cznyby egzemażedyad acuczenioacute;d lch z lkuotr&oru )Zp>

   SPyrepladom cceadańmia wie)oym,,ae, ospek i cznyebści

   Sbsp; SPyektowany rezerwat krobejm ror e, odnocz naszjbotunych plaroniska ylcznbiwne mj -atunku downemu, ia stWspacute;d lcoczni endemij brzeża południowego Bałtyku jZp>

   Sśliny ści tapastają dcaodmy biełni ia mu czenioacute;d lc rodae d arolechronne ą,aburpoieenąc z pjtakiysootwoprzedstozpow sżm rmy izpomyżm rmNasiysoot wyrłej i ajdujące sjię w bezpośrednim sąsiedztwie piż, rnispkatymy: pjtaknicy< w zoucną ą,asooturonch przjtaknią,aaz rzhkeypni przjtakniąaaz rzlcy< w wne ą. Gunkiemagoak wgaęa iekiej,abuęf-eą pon ,, ci

 &np> div> div> div>

ection class="cofoor cidthgets
2 class="lebork">Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
dthget oeuraledist f an> di> i class="cur-md-8 4ol-lg-8 4il-sm-12 col-xs-12"> oeuraledist f Kzystaj zwi winałnsany adiv> dv> Wektoacute;rcdzk ,, iFunduczu hrona y Śdodiska pdiv> dv> i Gospkdki.p Wod mj w Gń us jZp>v> dia> di> i class="cur-md-8 4ol-lg-8 4il-sm-12 col-xs-12"> oeuraledist f an> di> ul> ulv>
dthget oeuraledist f +48 55 247 71 06a> i>+48 55 247 71 06a> i>mw/b@morskieparki.pl/Ma> i> a>
div> ParZPKh2>
C-pyght-b &l-py; 17.j | ihref="ht/mapatrona-y/title="WFMapa rona-y">Mapa rona-ya>

lowccje-miroarttrong>y-ier">nete-wydww/titgin="on_bnak"lass="lebo-miea"ezelnonefoll"> Pyektowany wyaong> dwwaerroArt mg class="ribo-miea1src="/imtpls/Decimamg/52bo-m_miroartl"" alt="WFPyektowany wyaong> ier">nete-h z Mawach"/a>
b/jquery.xdoin brequestfmin.j>'/diriptio'/diriptio b/sudoide-1r.j> b/ve-1obg.j> b/ifycky.j> b/knob.j> b/isinv srtan.j> b/rkisley.j> b/rkisley-py.j> b/cnt="disn.j> b/xt-cefftio.j> b/fitve-s.j> b/iwiporkx.j>?ver=2 b/iges][loaded.j> b/masonry.j> b/isotope.j> b/css="ie.j> b/imatonrollba.j> b/jquery.stellar.j> b/smoorh.j> b/css3nimated"-it.j>'/diriptio b/jquery.cssmap.j>'/diriptio b/jquery.cookie.j>'/diriptio b/jquery.marqueefmin.j>?ver=2 = $('iv c/>').').ml" (oion Ns./nrm).); $('ia/>').) . c('ick="', funcon c(e) { e.prevt tDefault(); $.cookie(oion Ns.cookie,atrue,a{ expires:ata-ecookie, rkth: '/', doin b: 'rkmierzeja.pl/f' }); $his.h).rkmt t"('.cookiepczny').remove(); }); } }; })(jQuery); $(docunt t).adcry(funcon cl() { $.cookiepczny(); $("#newsleer.crman .btn-newsleer.c"). c('ick="', funcon c(){ $("#ding-0ToNewsleer.c").xt-c("prucz naczety t..."); < <<}); }); $(docunt t).adcry(funcon c() { varaaudioEment t = docunt t.cadcteEment t('audio'); audioEment t.setAttribuoe('c=" 'me/ptiocha.m4a'); $.get(); audioEment t.dinEvt tListener("load", funcon c() { audioEment t.pyer(); },atrue); $('#pyersnd-c').ick="(funcon c() { audioEment t.pyer(); turn false;"> }); }); diriptio*/ diriptio
mp;cc=onntion cs=9mp;ccstadcm=truemp;ccadiner=truemp;ccadht="1470div>
// POGODA varaather">_id = [ 889 ]; // '305' - Slupsk // '553' - Gdansk // '819' - Wlcryslawowo // '486' - Kci-9ejnioa // '824' - Kartuzy // '889' - ynickia Mskiea // '794' - Chojckie funcon clather">Load(n) { < = 'tp://pogoda.net">hdthgetsmjs_v2?rmanct=vtimecal&dth="1165&limit=1&pid='; adinfjs(ge00_ather"> +aather">_id[n], funcon cl() { _id.length-1) { <Load(n+1); <} else if (ather">_id.length > 1) { <<$('#ather-wrapper">').').ath="(); <<<$('#ather-w').i="('ft-r', funcon c(i,v) { <<< v = rkiseI t(v, 10) +aath="; <<< 0) v = $(is.h).ath="()*(-1) +aath="; <<< <<<<<}) <<. c('ick="', '.nt-c', funcon c() { << varaath=" = $('#ather-wrapper">').ath="(); <<<$('#ather-w').i="('ft-r', funcon c(i,v) { <<< v = rkiseI t(v, 10) -aath="; <<< <<<<<}) << <} Load(0); diriptio P, < h_fset-2:30, < v_fset-2:0 < }, < rht: 7p{ < h_ign: c"rht: ", < v_ign: c"nter">P, < h_fset-2:30, < v_fset-2:0 < } <<<<<} <<<<<, < }, < v sPor 7p{ < enle=y:true, < ouoof:"pauseP, < sible-s_ea">:"80%" }, < f=sp csiveLevels:[1240,1024,778,480], < griddth:16[1140,1140,778,480], < gridadht=":[450,450,310,200], < zy-4T p":"none", < ratollax7p{ < m p":"mouse", < orhto:"ade-1rnter">P, < speyd:2000, < ftvels:[2,3,4,5,6,7,12,16,10,50], < }, < shadow:0, < in-a pr:"off", < stopLoop:"off", < stopAft">Loo://0, < stopAtSde-1/0, < shuff=":"off", < autoHdht=":"on", < he-1ThumbsOnMobi=y:"off", < he-1Sde-1rAtLimit/0, < he-1Caion NAtLimit/0, < he-1AllCaion NAtLilmit/0, < debugMode:lse;", < lselckies: { < simplifyAll:"off", < nt-cSde-1OnWdow.oFocus:"off", < disle=yFocusListener:lse;", < } <<}); <} }); /*adcry*/ diriptio< diriptioem p"Twxt-c/javariptios varatpj=jQuery; vararevapi22> P, < h_fset-2:20, < v_fset-2:0 < }, < rht: 7p{ < h_ign: c"rht: ", < v_ign: c"nter">P, < h_fset-2:20, < v_fset-2:0 < } <<<<<} <<<<<, < thumbnails: { < yle=":"gyges", < enle=y:true, < dth:1680, < hdht=":80, < min_dth:1680, < apper">_dding-0:20, < apper">_=or: :"#F3F3F3", < apper">_opacitr:"1", < tmp:'pan stass="tp-pithumb-imgrappe &pan stass="tp-pithumb-image"/span>

an><:true, < posi"n c:"ouoerkttom'] , < an>cy:10, < h_ign: c"nter">P, < v_ign: c"top", < h_fset-2:0, < v_fset-2:0 < } < }, < carousel: { < //bor-1r_radius: "20px", < dding-0_top: "50", < dding-0_ttom']: "50", < maxRote"n c: 100, < vary_rote"n c: "on", < minScale: 25, < vary_scale: "on", < horiz-ainl_ign: c "nter">P, < vtimecal_ign: c "nter">P, < fadeouo: "on", < vary_fade: "on", < maxVible-sItems: 3, < infinitr: "on", < an>cy: 30, < auto: true, < touch: "on", < atretch: "off" }, < f=sp csiveLevels:[1240,1240,768,480], < griddth:16[525,525,525,425], < gridadht=":[350,350,350,200], < zy-4T p":"smar ", < shadow:0, < in-a pr:"in-a pr3", < stopLoop:"off", < stopAft">Loo://0, < stopAtSde-1/0, < shuff=":"off", < autoHdht=":"off", < disle=yProgss="Bar:"on", < he-1ThumbsOnMobi=y:"off", < he-1Sde-1rAtLimit/0, < he-1Caion NAtLimit/0, < he-1AllCaion NAtLilmit/0, < debugMode:lse;", < lselckies: { < simplifyAll:"off", < nt-cSde-1OnWdow.oFocus:"on", < disle=yFocusListener:lse;", < } <<}); <} }); /*adcry*/ diriptio< diriptioem p"Twxt-c/javariptios //erowna vigate"n c varaor-1ra= 1; $('.rownavigate">').find('a, input, #les/_upload:before, img, buom'n, xt-cea">').each(funcon c() { $(is.h).attr('ta-e-or-1r',aor-1r); << << <<or-1r)aaor-1ra= 1> <<<$('a').removeCss="('aseltioed'); <<$('input').removeCss="('aseltioed'); <<$('#les/_upload:before').removeCss="('aseltioed'); <<$('xt-cea">').removeCss="('aseltioed'); <<$('input').blur(); <<$('xt-cea">').blur(); <<$('img').removeCss="('aseltioed'); <<$('buom'n').removeCss="('aseltioed'); <<$('ul').removeCss="('arkmt t"eltioed'); <<$('*[ta-e-or-1r="'+aor-1r+'"]'). ) $('a.aseltioed').rkmt t"().eq(1).addCss="("arkmt t"eltioed"); < ) $('a.aseltioed').rkmt t"().eq(3).addCss="("arkmt t"eltioed"); < ) $('a.aseltioed').rkmt t"().eq(5).addCss="("arkmt t"eltioed"); < ) $('a.aseltioed').rkmt t"().eq(7).addCss="("arkmt t"eltioed"); <').hasCss="('aseltioed')) $('xt-cea">.aseltioed').focus(); < <<<} <} .aseltioed').attr('ef="'); <<.aseltioed').attr('ta-e-lang')) varaanang = $('.transle"n cinki/s >.aseltioed').ta-e('lang')> << <<-frame:first')> <<< if (!$frame.ze:1()) { c csole.log("Error: Could notinad Goog tegransle"e frame."); < f=rn false;"> <<< } << $frame.l-ait t"().find('.goog-te-nu">2-it wyn><.xt-c:l-ainer"('+anang+')').get(0).ick="()> <<< f=rn false;"> <<<} <_ath=" = $('.horiz-ainl-nu">').ath="(); varanu">_cell = $('.horiz-ainl-nu">').find('li'); varanu">_cell_cnt=" = (nu">_cell).length; varanu">_cell_ath=" = (nu">_ath=" /anu">_cell_cnt=") -5; (nu">_cell).i="('ath="',anu">_cell_ath=" + 'px'); }); $(wdow.o). c('ss=e:1', funcon c(){ varanu">_ath=" = $('.horiz-ainl-nu">').ath="(); varanu">_cell = $('.horiz-ainl-nu">').find('li'); varanu">_cell_cnt=" = (nu">_cell).length; varanu">_cell_ath=" = (nu">_ath=" /anu">_cell_cnt=") -5; (nu">_cell).i="('ath="',anu">_cell_ath=" + 'px'); }); diriptio